Upozornění: Věnujte, prosíme, pozornost datu uveřejnění článku. Vzhledem k vývoji finančního trhu již mohou být některé informace zastaralé.

Registr dlužníků SOLUS

13. listopadu 2015

Registr dlužníků SOLUS působí od roku 1999 a sdružuje informace o klientech členů tohoto sdružení. Nejedná se o pozitivní registr, ale o negativní, což znamená, že se v něm evidují klienti, kteří se dlouhodobě potýkají s neplněním závazků vůči právnickým osobám, jako jsou banky, nebankovní společnosti, spořitelny, pojišťovny, energetické firmy či mobilní operátoři.Kdo se ocitne v databázi dlužníků

Do databáze dlužníků SOLUS se dostanete velmi lehce. Stačí dlouhodobě splácet závazky se zpožděním nebo nezaplatit splátky dva po sobě jdoucí měsíce. I když dluh vyrovnáte, záznam v registru zůstává po dobu dvou až tří let. Zápisu se lze vyhnout, pokud problém s nesplácením projednáte s věřitelem a domluvíte se s ním na splátkovém kalendáři.

Jak získat výpis z databáze

Chcete si ověřit, zda nefigurujete v registru dlužníků SOLUS nebo zda již bylo Vaše jméno smazáno? Jednou z možností, jak získat výpis z tohoto registru, je formou SMS zprávy. Nejprve požádejte prostřednictvím online žádosti o přidělení SIN kódu, který slouží k identifikaci žadatele. SIN obdržíte poštou spolu s návodem, jak dále postupovat. Tento kód Vám zůstává i pro opakované žádosti o výpis. Za jeho zaslání zaplatíte 98 Kč a za SMS s výpisem 99 Kč. O výpis můžete zažádat i prostřednictvím elektronického formuláře a nechat si jej zaslat poštou na dobírku za cenu 218 Kč. Vyhotovení trvá asi 14 dní.

Další registry dlužníků

SOLUS není jediným registrem dlužníků. Svou platební historii můžete zjistit v Bankovním registru klientských informací (BRKI), kde se evidují úvěrové závazky u bank. O provoz BRKI se stará společnost Czech Banking Credit Bureau, a.s. (CBCB). Dalším registrem je Nebankovní registr klientských informací (NRKI), jejž využívají nebankovní společnosti. Významný je také Centrální registr dlužníků (CERD), který je k dispozici státním institucím, bankám, firmám i leasingovým společnostem.