Doporučujeme:

Chcete ušetřit za dovolenou? Informace o nabídce slevového portálu Slevín.cz se můžete dozvědět na těchto stránkách.


Upozornění: Věnujte, prosíme, pozornost datu uveřejnění článku. Vzhledem k vývoji finančního trhu již mohou být některé informace zastaralé.

Rozhodčí doložka ve smlouvě o úvěru

25. prosince 2015

Rozhodčí doložka je často součástí smluv o úvěru. Smluvní strany podpisem souhlasí s tím, že případné spory vyplývající ze smlouvy nebude řešit soud, ale rozhodce. Tuto osobu vybírá věřitel – nebankovní společnost či banka, proto nelze počítat s tím, že by rozhodl ve prospěch dlužníka. Takový rozhodce není nezávislý, protože je ekonomicky či právně spjat s věřitelem.Kde se dále setkáte s doložkou

Rozhodčí doložka není jen součástí smluv o úvěrech. Setkáte se s ní i v kupní smlouvě, v uznání dluhu, v objednávce a řadě dalších smluv a dohod. Tuto doložku najdete buď ve smlouvě, nebo ve smluvních podmínkách. Rozhodčí doložku je rozumné podepsat tehdy, pokud jsou si obě strany jisty nestranností rozhodování a právní odborností rozhodce. Tato doložka se spíše vyplatí dvěma právnickým osobám, které se společně domluvily na osobě rozhodce.

Jak probíhá rozhodčí řízení?

Uveďme si příklad na dvou podnikatelských subjektech. V případě, že Vaší firmě nezaplatil odběratel za dodané zboží, předáte žalobu rozhodci. Rozhodce vyzve odběratele k vyjádření a předá mu kopii žaloby. Lhůta pro vyjádření je obvykle stanovena na 30 dní. Rozhodce stanoví datum jednání, před nímž se pokusí spor vyřešit smírně. Pokud se odběratel s dodavatelem nedohodnou, vydá rozhodce rozhodčí nález, který je ihned vykonatelný. V praxi je rozhodnutí vydáno zhruba do 90 dnů od podání žaloby.

Rizika a výhody doložky

Rozhodce má nebývalé pravomoci a může rozhodovat nezávisle na právních předpisech. Právě proto jsou rozhodčí doložky ošidné a rozhodnutí nepředvídatelná. Přesto k uzavírání rozhodčích doložek dochází, protože soudy jsou přetíženy a případné spory jsou nákladné a zdlouhavé. Naopak rozhodčí řízení je vcelku levnou záležitostí. Proti rozhodnutí v rozhodčím řízení se nemůže ani jedna strana odvolat.