Doporučujeme:

Připadá vám poslední dobou veškeré zboží stále dražší a dražší? Potřebujete něco nakoupit, ale chcete ušetřit? Nakupujte zboží ve výprodeji. Informace o slevách jednoho z největších internetových obchodů v ČR a výprodeji zboží na MALL.cz najdete zde.Co se změnilo na finančním trhu díky novému zákonu o půjčkách?

10.října 2019

Poskytování půjček se od 1. 12. 2016 řídí novým zákonem č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Tento zákon úspěšně reguluje trh s půjčkami a chrání spotřebitele před nejčastějšími nekalými praktikami úvěrových společností. Jaké změny nový zákon o půjčkách přinesl?

Nebankovní společnosti pod dozorem ČNB

Zatímco před platností zákona o spotřebitelském úvěru kontrolovala trh s nebankovními půjčkami Česká obchodní inspekce, v současné době tak činí Česká národní banka. Nebankovní společnosti se musejí řídit stejnými pravidly jako banky a musejí získat potřebnou licenci. Úvěrové společnosti rovněž musejí složit dostatečný kapitál, splnit předpisy a prokázat původ peněz a svou důvěryhodnost.

Informovanost spotřebitelů

Úvěrové společnosti musejí spotřebitele informovat o všech podmínkách úvěru. Poskytovatel půjček je povinen vysvětlit klientům předsmluvní informace, jaké povinnosti vyplývají z uzavřené smlouvy a jaká je výše sankcí při prodlení se splácením. Úvěrové společnosti musejí seznámit spotřebitele s celkovou výší úvěru, dobou trvání úvěr, RPSN, úrokovou sazbou, splátkami, sankcemi, zajištěním úvěru a o možnostech odstoupení od smlouvy a předčasného splacení úvěru.Maximální výše sankcí

Pokud se spotřebitelé zpozdí se splátkami, věřitel má právo udělit mu smluvní pokutu. Zákon však omezuje výši sankcí, které nesmí přesáhnout 0,1 procenta denně z částky, z níž jsou spotřebitelé v prodlení. Souhrn všech smluvních pokut nesmí překročit součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, maximálně však 200 tisíc korun. Nepoctivé úvěrové společnosti toto ustanovení v zákoně obcházejí tím, že si účtují vysoké poplatky za upomínky, jež nejsou zahrnuty do sankcí.

Odstoupení od smlouvy

Spousta spotřebitelů neví, že má nárok odstoupit od smlouvy nebo podat výpověď smlouvy. Jedná-li se o smlouvu o úvěru jinou než na bydlení, může spotřebitel písemně odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bez sankcí. Spotřebitel je povinen zaplatit do 30 dnů od odstoupení od smlouvy jistinu úvěru a úrok za dobu čerpání úvěru.